Dlouho připravovaná realizaci tepelného čerpadla země/voda pro zámek Červená Lhota začala. Jedná se o unikátní projekt, který je jedním z prvních svého druhu v České republice.

Historie a moderní technologie ruku v ruce

Zámek Červená Lhota je jednou z nejnavštěvovanějších památek v České republice. Jeho historický význam je nesporný, neboť byl postaven již ve 14. století. V průběhu staletí byl však několikrát přestavěn a dnes je v něm umístěno muzeum s bohatými sbírkami.

V roce 2019 byl zámek uzavřen kvůli havarijnímu stavu hráze zámeckého rybníka. Charakter zámku a okolí se přímo nabízelo k využití pro vytápění tepleným čerpadlem země/voda a snížit tak jeho energetickou náročnost a zároveň chránit životní prostředí. Tepelné čerpadlo země/voda je ideální volbou pro tento účel, neboť využívá energii ze zemského tepla, která je obnovitelná a nezávislá na počasí. Rekonstrukce vytápění zámku Červená Lhota je významným krokem pro jeho ochranu. Tepelné čerpadlo zajistí zámku tepelnou pohodu a zároveň bude šetrné k životnímu prostředí.Technické řešení

Tepelné čerpadlo je instalováno na dně zámeckého rybníka. K vytápění využívá horizontální kolektor o, který je tvořen absorpčními kazetami. Tyto kazety snižují zabranou plochu kolektoru a zároveň zlepšují jeho účinnost.

Tepelné čerpadlo má výkon 50 kW a je schopno vytopit přízemí zámku, bytovou jednotku na zámku, sbírky, obytné prostory v hospodářkském křídle a půdní prostory systémem klimastěna, pomocí kterého se bude topit i chladit.

Z kotelny do zámku vede předizolované potrubí. Pro chlazení se bude využívat pasivní chlazení z kolektoru.

V 1. patře zámku budou instalovány nízkoteplotní fancoily.

Pro regulaci teploty jednotlivých místností bude instalován řídící systém. Ten bude zajišťovat i přípravu na efektivní regulaci podle další proměnných jako je například využití dalších obnovitelných zdrojů či krátkodobých trhů.

Ochrana a úspora

Díky tepelnému čerpadlu bude zámku stačit pouze jeden pracovník pro topení. Dále bude možné vyhodit akumulační kamna, která byla dosud využívána.

Energetická úspora je odhadována na 75 %.

Rekonstrukce vytápění zámku Červená Lhota je významným krokem pro ochranu tohoto kulturního dědictví. Tepelné čerpadlo země/voda je moderní a efektivní technologií, která zajistí zámku tepelnou pohodu a zároveň bude šetrné k životnímu prostředí.