Využití biologických odpadů ke zlepšení energetické bilance budov s reg. číslem CZ.01.01.01/05/23_009/0001230

je poskytována finanční podpora od EU.

Cílem je využít poznatky spojené s procesem Jean-Pain (využití mikrobiální transformace biologických odpadů na teplo) a získat tak unikátní konkurenční výhodu, potažmo snížit provozní náklady na obývání.