Zaměřeno na efektivní využití obnovitelných zdrojů energie s důrazem na komfort a nezávislost uživatelů

Využití energie

Zaměřeno na efektivní využití obnovitelných zdrojů

Obory

Komplexní přístup ze vzájemně se překrývajících oborů

Technologie

Využití nejnovějších poznatků a moderních trendů

Na míru

Návrh vždy na míru konkrétnímu zákazníkovi

SOLÁRNÍ KOLEKTORY

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

TEPELNÁ ČERPADLA

OSTROVNÍ DOMY