Solární ohřev vody pro průmyslové a komerční objekty

Pořizovací náklady na 1 m2 solární soustavy včetně běžného příslušenství (vedení, akumulační nádrž, regulace…) jsou zpravidla 5-10000,- Kč. Návratnost je závislá na možnosti využití stávajících technologií a částí soustavy a na ceně energie použitelné pro ohřev vody a vytápění. Některé části solární soustavy jako regulace, nebo akumulační nádrže je využitelná pro další procesy (například rekuperace odpadní energie, energetický management …)

  • Roční úspora je v rozsahu 450-650 kWh/m2
  • Kalkulaci ceny je možno provést na vyžádání

U větších systémů je výhodné využití velkoplošných sluneční kolektorů SUNPOWER zvláště pak v kombinaci s velkoobjemovou akumulační nádrží SunSave. Máme jednoduchý systém pro kotvení solárů na ploché střechy a fasády. Řešíme i systémy s kombinovanou potřebou tepla a chladu. U objektů s monolitickou betonovou konstrukcí můžeme řešit využití hmoty materiálu pro ukládání tepla nebo chladu. Náš řídící systém umožňuje integraci dalších procesů včetně hlídání čtvrthodinových maxim, úspor energie, využití přebytků, rozúčtování,
statistické a manažerské výstupy a vazbu na speciální softwary pro facility management apod.

Realizované projekty

Na střeše administrativní budovy zemědělského podniku v Břilicích byl instalován solární systém s plochou 30,6 m2. Energie je ukládána v akumulační nádrži SunSave s objemem 5000 l a je využita pro ohřev teplé vody a vytápění. Jako další zdroj energie je použit automatický kotel na uhlí. Vzhledem k různým charakterům provozu v kancelářích, šatnách a jídelně je topný systém rozdělen na 5 samostatně směšovaných okruhů a je řízen regulací FUTUS RSS.

K+K Břilice

Pro rozsáhlý objekt restaurace a autoservisu byly řešeny úspory nákladů na ohřev teplé vody a vytápění s pomocí velkoplošné solární soustavy s čistou plochou 51 m2. Pro uložení energie slouží stavebnicová akumulační nádrž SunSave s objemem 5000l. Přebytky energie jsou ukládány do stávající podzemní ocelové nádrže, která sloužila v minulosti pro akumulační elektrické vytápění. Zbytkovou energii využívá tepelné čerpadlo voda/voda, které díky ochlazení primární nádrže zvyšuje dále účinnost systému. Pro řízení soustavy jsou využity 2 volně programovatelné regulátory UVR1611.

Hummer Centrum Praha

V areálu se nachází jednak správní objekt s kancelářemi personálu, ošetřovnou a zázemím a hala s voliérami pro ošetřované ptáky a savce. Pro správní objekt byl vytvořen nízkoteplotní systém vytápění v kombinaci podlahového vytápění a stěnového topení Klimastěna. Hala je nevytápěná s výjimkou přednáškového a promítacího sálu, kde bylo, vzhledem k potřebě nárazového provozu a nutnosti rychle uvést prostor z útlumového do komfortního stavu, navrženo stěnové topení Klimastěna s vnitřním zateplením. To zajišťuje minimalizaci vlivu teplotní setrvačnosti vychladlých stěna díky sálavému přenosu tepla, takřka okamžitý náběh topné soustavy. Jako zdroj energie pro ohřev vody a vytápění slouží termická solární soustava typu drain back, kde se navyšuje účinnost z důvodů vyloučení nemrznoucí kapaliny a výměníků mezi solárem a akumulační nádrží. Pro ukládání energie slouží konvenční bojler s objemem 300 l a Beztlaká akumulační nádrž SunSave s objemem 6,2 m3. Dalším zdrojem je hybridní tepelné čerpadlo voda/voda-vzduch/voda. To nejdříve využije zbytkovou energii v akumulační nádrži a přispívá tím k zvýšení účinnosti soláru a následně pracuje v režimu vzduch/voda. K úsporám elektrické energie přispívá fotovoltaická elektrárna, jejíž přebytky jsou přeměněny na teplo a uloženy v akumulační nádobě.

Centrum handicapovaných ptáků, Klášterec

Pro nezávaznou poptávku a kalkulaci pro váš projekt nás kontaktujte, nebo zanechte kontakt na Vás a my se vám ozveme.