Vytápění a chlazení podkroví

Podkrovní prostory mají mnohem větší tendenci k přehřívání než místnosti v nižších podlažích. Navíc se v podkroví nejčastěji umisťují ložnice u kterých je zpravidla požadavek na nižší teplotu než u ostatních prostor. Při použití klimastěny je sytém vytápění i chlazení v jednom. Topení a chlazení probíhá sálavým způsobem bez jakýchkoliv negativních zdravotních důsledků jako u konvenční klimatizace.

  • Systém včetně montáže a zakrytí stojí od 1500,- Kč za m2
  • Kalkulaci ceny je možno provést na vyžádání

Nejběžnější způsob montáže je pod sádrokartóny v šikminách. Pokud je v přízemí objektu použito podlahové vytápění je systém Klimastěna vhodnou kombinací s podobným teplotním spádem.

Realizované projekty

Při sanaci selské usedlosti v obci Mnich na moderní rodinný dům manželů Pilných, bylo realizován nízkoteplotní systém vytápění systémem Klimastěna. Ten v podkroví objektu slouží zároveň pro zdravou a velmi komfortní klimatizaci. Pro vytápění a ohřev teplé vody slouží tepelné čerpadlo země/voda s hloubkovými vrty. Ty jsou zároveň zdrojem chladu pro pasivní a tedy prakticky bezplatnou klimatizaci. Vzhledem k problémům s vlhkostí v přízemí objektu a nemožnosti provést stavební opatření slouží stěnové vytápění v kombinaci s podlahovým, nejen pro dosažení komfortních podmínek, ale i pro odstranění zbytkové vlhkosti. Pro další snížení provozních nákladů je systém doplněn o termické solární zařízení. Systém je řízen regulací FUTUS RSS včetně dálkového dohledu, monitoringu a sběru statistických údajů pro možnost doladění a optimalizaci provozu.

Manželé Pilní, Mnich

V areálu se nachází jednak správní objekt s kancelářemi personálu, ošetřovnou a zázemím a hala s voliérami pro ošetřované ptáky a savce. Pro správní objekt byl vytvořen nízkoteplotní systém vytápění v kombinaci podlahového vytápění a stěnového topení Klimastěna. Hala je nevytápěná s výjimkou přednáškového a promítacího sálu, kde bylo, vzhledem k potřebě nárazového provozu a nutnosti rychle uvést prostor z útlumového do komfortního stavu, navrženo stěnové topení Klimastěna s vnitřním zateplením. To zajišťuje minimalizaci vlivu teplotní setrvačnosti vychladlých stěna díky sálavému přenosu tepla, takřka okamžitý náběh topné soustavy. Jako zdroj energie pro ohřev vody a vytápění slouží termická solární soustava typu drain back, kde se navyšuje účinnost z důvodů vyloučení nemrznoucí kapaliny a výměníků mezi solárem a akumulační nádrží. Pro ukládání energie slouží konvenční bojler s objemem 300 l a Beztlaká akumulační nádrž SunSave s objemem 6,2 m3. Dalším zdrojem je hybridní tepelné čerpadlo voda/voda-vzduch/voda. To nejdříve využije zbytkovou energii v akumulační nádrži a přispívá tím k zvýšení účinnosti soláru a následně pracuje v režimu vzduch/voda. K úsporám elektrické energie přispívá fotovoltaická elektrárna, jejíž přebytky jsou přeměněny na teplo a uloženy v akumulační nádobě.

Centrum handicapovaných ptáků, Klášterec

Pro nezávaznou poptávku a kalkulaci pro váš projekt nás kontaktujte, nebo zanechte kontakt na Vás a my se vám ozveme.