Hybridní tepelné čerpadlo

Ve specifických případech může být pro dosažení maximální efektivity, provozovat tepelné čerpadlo v několika režimech. Může se například podle přírodních podmínek měnit výhodnost využití primárního zdroje vzduch/země/voda. Jedno tepelné čerpadlo tedy může například využít zbytkovou energii z termického solárního systému a pak přejít do klasického režimu vzduch/voda nebo země/voda. Na základě individuálního posouzení situace můžeme navrhnout a dodat zařízení na míru.

  • Kalkulaci ceny je možno provést na vyžádání

Realizované projekty

V areálu se nachází jednak správní objekt s kancelářemi personálu, ošetřovnou a zázemím a hala s voliérami pro ošetřované ptáky a savce. Pro správní objekt byl vytvořen nízkoteplotní systém vytápění v kombinaci podlahového vytápění a stěnového topení Klimastěna. Hala je nevytápěná s výjimkou přednáškového a promítacího sálu, kde bylo, vzhledem k potřebě nárazového provozu a nutnosti rychle uvést prostor z útlumového do komfortního stavu, navrženo stěnové topení Klimastěna s vnitřním zateplením. To zajišťuje minimalizaci vlivu teplotní setrvačnosti vychladlých stěna díky sálavému přenosu tepla, takřka okamžitý náběh topné soustavy. Jako zdroj energie pro ohřev vody a vytápění slouží termická solární soustava typu drain back, kde se navyšuje účinnost z důvodů vyloučení nemrznoucí kapaliny a výměníků mezi solárem a akumulační nádrží. Pro ukládání energie slouží konvenční bojler s objemem 300 l a Beztlaká akumulační nádrž SunSave s objemem 6,2 m3. Dalším zdrojem je hybridní tepelné čerpadlo voda/voda-vzduch/voda. To nejdříve využije zbytkovou energii v akumulační nádrži a přispívá tím k zvýšení účinnosti soláru a následně pracuje v režimu vzduch/voda. K úsporám elektrické energie přispívá fotovoltaická elektrárna, jejíž přebytky jsou přeměněny na teplo a uloženy v akumulační nádobě.

Centrum handicapovaných ptáků, Klášterec

Pro nezávaznou poptávku a kalkulaci pro váš projekt nás kontaktujte, nebo zanechte kontakt na Vás a my se vám ozveme.