Solární ohřev vody pro zámky a historické stavby

Pořizovací náklady na 1 m2 solární soustavy včetně běžného příslušenství (vedení, akumulační nádrž, regulace…) jsou zpravidla 5-10000,- Kč. Návratnost je závislá na možnosti využití stávajících technologií a částí soustavy a na ceně energie použitelné pro ohřev vody a vytápění. Některé části solární soustavy jako regulace, nebo akumulační nádrže je využitelná pro další procesy (například rekuperace odpadní energie, energetický management …)

  • Roční úspora je v rozsahu 450-650 kWh/m2
  • Kalkulaci je možno provést na vyžádání

Velkoplošné solární kolektory SUNPOWER jsou mimořádně vhodné pro integraci do střešního pláště. Při použití tmavé krytiny systém splyne se střechou objektu a neruší jeho historický vzhled. Pomůžeme Vám nalézt uspokojivý kompromis mezi zachováním kulturních hodnot a požadavky na plnohodnotné využití objektů.

Pro historické objekty může být funkční a dobře dimenzované solární zařízení ve spojení s topným systémem Klimastěna. Jednou z mála možností efektivního vysušení objektu a tedy otázka je, jestli je nebo není využitelný. Návratnost je pak již v první zimu.

Realizované projekty

Jeden z příkladů využití obnovitelných zdrojů energie na památkově chráněném objektu. Termický solární systém byl citlivě integrován do střechy, která není přímo viditelná z ulice.

Muzeum čokolády, Tábor

Termické sluneční kolektory Sunpower jsou integrované do střechy na hlavní budově a budově restaurace. V letní sezóně kolektory zajistí ohřev vody pro provoz objektu a přebytky se využívají pro temperaci a vysoušení objektu. Nainstalovali jsme akumulační nádrže SunSave s objemem 13 500 l pro hlavní budovu a 10 800 l pro budovu restaurace. Akumulační nádrže umožní vyrovnání rozdílu mezi získanou energií a její spotřebou. Prioritně jsou napájeny ze solárního systému. Pokud jsou v provozu kotle na dřevo, je do nádrží ukládána energie, která není bezprostředně nutná k provozu topné soustavy. Oba projekty jsou pak spojeny tranzitním vedením, které umožňuje přesun energie mezi nimi. Kompletní vytápění obou objektů je vyřešeno systémem stěnového topení Klimastěna. Systém zvládne efektivně vysoušet objekt. Nízkoteplotní provoz umožní optimální využití energie ze solárního systému a hospodaření s energií v akumulačních nádržích. Většina objektu má parketové podlahy. Podlahové topení je proto doplněno pouze v koupelnách, wellness a chodbách. Celý systém je inteligentně řízen formou regulace, která ovládá systém soláru, vytápění, ohřev TUV a vzduchotechniku.

Zámek Ratměřice

Pro nezávaznou poptávku a kalkulaci pro váš projekt nás kontaktujte, nebo zanechte kontakt na Vás a my se vám ozveme.