Solární ohřev vody a přitápění pro rodinné domy

Při návrhu solárního systému pro ohřev vody se počítá zpravidla 1,5 až 2 čisté solární plochy na jednoho obyvatele a cca 100 l objemu bojleru. Solár pro ohřev TUV pro typickou 4-člennou rodinu tedy obnáší například 2 ks velkoplošných kolektorů MK4 a bojler s objemem 400-500 L

  • Roční úspora až 4420 kWh, to je při běžné ceně elektřiny v nízkém tarifu minimálně 10600,- Kč
  • Pořizovací náklady po odečtení dotace od 432000,- Kč.

Systém pro přitápění musí být větší než na ohřev TUV. Například 2 velkoplošné kolektory MK6 a akumulační nádrž s plovoucím bojlerem a objemem 800-1000 L

  • Roční úspora až 6630 kWh, finanční úspora podle typu použitého zdroje tepla. U zemního plynu například 8000,- Kč, u propanu nebo elektřiny 16000,- Kč
  • Pořizovací náklady po odečtení dotace od 69000,- Kč

Naše kolektory vyrábíme v různých rozměrech a hydraulických provedeních. Můžeme tak volit optimální uspořádání celé soustavy z hlediska výkonu a architektonického začlenění do vnější podoby objektu. Sluneční kolektory SUNPOWER jsou vhodné pro zvednutou montáž, integraci do střešního pláště, náhradu krytiny, montáž na fasádu a podobně. Pro možnost navrhnout soustavu s vysokým podílem přitápění je ideální kombinace kolektorů
SUNPOWER s velkoobjemovou akumulační nádrží SunSave. Solární přitápění je ideální pro starší objekty s problémy s vlhkostí, zvláště pak v kombinaci se stěnovým topením KLIMASTĚNA.

Realizované projekty

Pro rekreační objekt manželů Říhových v obci Bradáčov jsme realizovali kompletní topný systém v kombinaci podlahového vytápění a stěnového topení Klimastěna. Na střeše objektu je instalován solární systém tvořený 15 kusy velkoplošných kolektorů SUNPOWER MK6. Energie je ukládána do akumulační nádrže SunSave s objemem 3000 l a využita pro ohřev vody, přitápění a ohřev bazénu. Celý systém je ovládán s pomocí 2 regulací UVR1611. Vzhledem k nepravidelnému užívání objektu je pro uživatele důležité přepínat režimy vytápění a ohřevu vody na dálku, ještě před odjezdem do objektu.

Manželé Říhovi, Bradáčov

Při sanaci selské usedlosti v obci Mnich na moderní rodinný dům manželů Pilných, byl realizován nízkoteplotní systém vytápění systémem Klimastěna. Ten v podkroví objektu slouží zároveň pro zdravou a velmi komfortní klimatizaci. Pro vytápění a ohřev teplé vody slouží tepelné čerpadlo země/voda s houbkovými vrty. Ty jsou zároveň zdrojem chladu pro pasivní a tedy prakticky bezplatnou klimatizaci. Vzhledem k problémům s vlhkostí v přízemí objektu a nemožnosti provést stavební opatření slouží stěnové vytápění v kombinaci s podlahovým, nejen pro dosžení komfortních podmínek, ale i pro odstranění zbytkové vlhkosti. Pro další snížení provozních nákladů je systém doplněn o termické solární kolektory. Systém je řízen regulací FUTUS RSS včetně dálkového dohledu, monitoringu a sběru statistických údajů pro možnost doladění a optimalizaci provozu.

Manželé Pilní, Mnich

Termické solární zařízení na objektu rodinného domu a penzionu pana Plačka v Horním Žďáře v kombinaci s akumulační nádrží SunSave 5000L ohřívá v letním období prakticky veškerou teplou vodu. Přebytky jsou využity pro ohřev bazénu a v případě nižší obsazenosti penzionu pro přitápění. Vzhledem k charakteru objektu vzniklého přestavbou statku je podstatným přínosem i vysoušení objektu mimo topnou sezónu.

Pan Plaček, Horní Žďár

V rodinném domě manželů Junkovích v Chotusicích byl realizován solární systém s plochou 15,3 m2 a akumulační nádrží SunSave 3000L. Solár slouží pro ohřev vody a přitápění. Dalším zdrojem energie je kotel na kusové dřevo, který dosahuje optimální účinnosti, díky dostatečné kapacitě akumulační nádrže, která tak umožňuje hoření kotle za optimálních podmínek. Systém je řízen volně programovatelným regulátorem UVR1611.

Manželé Junkovi, Chotusice

Pro rodinný dům manželů Petrových v Třeboníně jsem řešili solární systém s čistou plochou 20,4 m2, který v kombinaci s akumulační nádrží SunSave s objemem 3000 l zajišťuje ohřev teplé vody, bazénu a přitápění.

Pan Petr, Třebonín

Pro nezávaznou poptávku a kalkulaci pro váš projekt nás kontaktujte, nebo zanechte kontakt na Vás a my se vám ozveme.