Solární ohřev vody pro restaurace, hotely a penziony

Pořizovací náklady na 1 m2 solární soustavy včetně běžného příslušenství (vedení, akumulační nádrž, regulace…) jsou zpravidla 5-10000,- Kč. Návratnost je závislá na možnosti využití stávajících technologií a částí soustavy a na ceně energie použitelné pro ohřev vody a vytápění. Některé části solární soustavy jako regulace, nebo akumulační nádrže je využitelná pro další procesy (například rekuperace odpadní energie, energetický management …)

  • Roční úspora je v rozsahu 450-650 kWh/m2
  • Kalkulaci je možno provést na vyžádání

Solární systém má výbornou návratnost především u objektů s převládajícím letním provozem a tam kde využívají drahé zdroje jako je propan butan, elektřina, LTO apod. U větších objektů je výhodné použití velkokapacitní akumulační nádrže SunSave. Pokud je v jarní a podzimní sezóně obsazenost nižší, lze energii použít na temperování objektu. V naší koncepci řešíme i kombinace s ostatními zdroji tepla, rekuperaci odpadní energii například z chladících kompresorů, využití přebytků z fotovoltaických elektráren a podobně. Máme rozsáhlé zkušenosti s realizací komplexních systémů v turisticky významných lokalitách v zahraničí. Naše Know-how umožnuje navrhnout systém optimálního řízení systému včetně napojení na další části TZB, rezervační systém a podobně.

Realizované projekty

Termické solární zařízení na objektu rodinného domu a penzionu pana Plačka v Horním Žďáře v kombinaci s akumulační nádrží SunSave 5000L ohřívá v letním období prakticky veškerou teplou vodu. Přebytky jsou využity pro ohřev bazénu a v případě nižší obsazenosti penzionu pro přitápění. Vzhledem k charakteru objektu vzniklého přestavbou statku je podstatným přínosem i vysoušení objektu mimo topnou sezónu.

Pan Plaček, Horní Žďár

V útulném penzionu na březích lipenské nádrže jsme instalovali solární zařízení pro ohřev teplé vody. Kolektory jsme osadili na jižní fasádě objektu a ohřev vody provádíme v konvenčním ocelovém bojleru. Soustavu řídí jednoduchá regulace ESR21.

Penzion u Draka, Lipno

Termické sluneční kolektory Sunpower jsou integrované do střechy na hlavní budově a budově restaurace. V letní sezóně kolektory zajistí ohřev vody pro provoz objektu a přebytky se využívají pro temperaci a vysoušení objektu. Nainstalovali jsme akumulační nádrže SunSave s objemem 13 500 l pro hlavní budovu a 10 800 l pro budovu restaurace. Akumulační nádrže umožní vyrovnání rozdílu mezi získanou energií a její spotřebou. Prioritně jsou napájeny ze solárního systému. Pokud jsou v provozu kotle na dřevo, je do nádrží ukládána energie, která není bezprostředně nutná k provozu topné soustavy. Oba projekty jsou pak spojeny tranzitním vedením, které umožňuje přesun energie mezi nimi. Kompletní vytápění obou objektů je vyřešeno systémem stěnového topení Klimastěna. Systém zvládne efektivně vysoušet objekt. Nízkoteplotní provoz umožní optimální využití energie ze solárního systému a hospodaření s energií v akumulačních nádržích. Většina objektu má parketové podlahy. Podlahové topení je proto doplněno pouze v koupelnách, wellness a chodbách. Celý systém je inteligentně řízen formou regulace, která ovládá systém soláru, vytápění, ohřev TUV a vzduchotechniku.

Zámek Ratměřice

Pro rozsáhlý objekt restaurace a autoservisu byly řešeny úspory nákladů na ohřev teplé vody a vytápění s pomocí velkoplošné solární soustavy s čistou plochou 51 m2. Pro uložení energie slouží stavebnicová akumulační nádrž SunSave s objemem 5000l. Přebytky energie jsou ukládány do stávající podzemní ocelové nádrže, která sloužila v minulosti pro akumulační elektrické vytápění. Zbytkovou energii využívá tepelné čerpadlo voda/voda, které díky ochlazení primární nádrže zvyšuje dále účinnost systému. Pro řízení soustavy jsou využity 2 volně programovatelné regulátory UVR1611.

Hummer Centrum Praha

Pro objekt hotelu a restaurace s převládajícím letním provozem byla realizována velkoplošná solární soustava s čistou plochou absorpce 46 m2. Ta ve spojení s velkoobjemovou akumulační nádrží SunSave s objemem 5000l zajišťuje po většinu letní sezóny 100 % pokrytí spotřeby teplé vody. V přechodném období, kdy je objekt méně využíván jsou přebytky použity pro temperování objektu. V zimní sezóně kdy je hlavním zdrojem tepla automatický kotel na uhlí, zajišťuje akumulační nádrž ohřev teplé vody a vykrytí odběrových špiček a stabilizaci systému pro vytápění. Celá soustava je řízena s pomocí volně programovatelné regulace UVR1611.

Hotel na Kocandě, Želiv

Pro nezávaznou poptávku a kalkulaci pro váš projekt nás kontaktujte, nebo zanechte kontakt na Vás a my se vám ozveme.