Stěnové vytápění a chlazení

Montáž se provádí ve fázi hrubé stavby (nebo i v hotových interiérech), kdy se Klimastěna montuje pod běžnou omítku. Je možno použít všechny běžné omítky včetně hliněných. V dokončených interiérech, nebo pokud to vyžadují další podmínky, jako jsou nedostatečné tepelně izolační parametry obvodových konstrukcí je možno montovat Klimastěnu s vnitřním zateplením. Je možno použít různé izolační materiály s difúzně otevřenou nebo uzavřenou strukturou a s různou tloušťkou, zpravidla v rozsahu 3-5 cm. Systém Klimastěna působí proti vlhkosti ve stěnách a tím zlepšuje jejich tepelně izolační parametry.

  • Systém včetně montáže a zakrytí stojí od 1500,- Kč za m2
  • Kalkulaci ceny je možno provést na vyžádání

Realizované projekty

Pro rekreační objekt manželů Říhových v obci Bradáčov jsme realizovali kompletní topný systém v kombinaci podlahového vytápění a stěnového topení Klimastěna. Na střeše objektu je instalován solární systém tvořený ř kusy velkoplošných kolektorů SUNPOWER MK6. Energie je ukládána do akumulační nádrže SunSave s objemem 3000 l a využita pro ohřev vody, přitápění a ohřev bazénu. Celý systém je ovládán s pomocí 2 regulací UVR1611. Vzhledem k nepravidelnému užívání objektu je pro uživatele důležité přepínat režimy vytápění a ohřevu vody na dálku, ještě před odjezdem do objektu.

Manželé Říhovi, Bradáčov

Požadavkem bylo vytvoření topného sytému pro novostavbu autoservisu pro nákladní a osobní vozidla. Vzhledem k tomu, že jako zdroj tepla bylo určeno tepelné čerpadlo vzduch/voda bylo žádoucí navrhnout topný systém pracující s co nejnižším teplotním spádem. Zároveň byla řešena otázka úsporného provozu v cyklicky využívaném prostoru navíc s extrémně vysokými stropy. Tyto, někdy i protichůdné požadavky, řeší optimálně systém stěnového topení Klimastěna s vnitřním zateplením. Tak je prakticky vyloučena tepelná setrvačnost obvodových konstrukcí. Vzhledem k sálavému způsobu přenosu tepla, topení působí přímo na pracovníky a předměty v objektu dílen. Spolu s řízením celé soustavy s volně programovatelným regulátorem RSM610 a dálkovým přístupem pro nastavení a případný servis tvoří navržený systém optimální, velmi úspornou a komfortní variantu.

Autoservis Michálek, Vysoká u Jihlavy

V soukromém nahrávacím studiu pana Mladého, známého baviče a příznivce moderních technologií jsme instalovali systém vytápění Klimastěna.

Pan Mladý

Pro nezávaznou poptávku a kalkulaci pro váš projekt nás kontaktujte, nebo zanechte kontakt na Vás a my se vám ozveme.