Průmysl a firmy | inteligentní řízení

Řízení energetických toků

Kompletní statistické údaje

Manažerské výstupy a vazby na SW pro Felicity management

Sloučení informací ze všech SW, budov a závodů

  • Ovládání různých procesů ve výrobě, vytápění, chlazení
  • Hlídání čtvrthodinového maxima
  • Zabezpečení nesoučasného provozu strojů podle nastavených priorit pro snížení špičkového příkonu.
  • Vazba na další systémy
  • Ovládání s pomocí grafického rozhraní na PC, tabletu nebo chytrého telefonu. Příslušný pracovník má přístup do určené části systému
  • Systém ukládá statistické informace o provozu zařízení a poskytuje podklady pro doladění systému.
  • Výstup dat pro manažerské systémy
  • Kombinace informací z různých závodů, spojování určených informací v jedné vizualizaci
  • Systém zasílání varovných hlášení za nastavených chybových stavů na vedoucího pracovníky, nebo servisního technika
  • Možnost využití informací o cenách energie na SPOTovém trhu nebo o produkci kogeneračních jednotek, fotovoltaických elektráren apod. Podle aktuální ceny energie je možno v určených mezích posouvat její spotřebu tak, aby klesaly celkové náklady. (malý posun nastavené teploty chlazení, topení, ohřevu teplé a technologické vody)

Pro nezávaznou poptávku a kalkulaci pro váš projekt nás kontaktujte, nebo zanechte kontakt na Vás a my se vám ozveme.