Regulace a řídící systémy

Výhody

Individualita

Řešení přímo na míru pro každý projekt

Úspora

Šetří až 35% nákladů na energie

Ovládání

Bezdrátové ovládání přes internet

Napojení

Možnost připojení příslušenství jiných výrobců

Kde je možné uplatnit řídící systémy

CHYTRÉ BYDLENÍ

Inteligentní řízení celé domácnosti či jednotlivých částí - topení, fotovoltaika, kotle, ohřev vody, žaluzie

HOTELOVÉ PROVOZY

Odstranění plýtvání plynoucího z neukázněného chování hostů, Jednoduché ovládání pro neodborný personál, Vazba na hotelový rezervační systém

PRŮMYSL

Řízení energetických toků, Kompletní statistické údaje, Evidence všech zásahů uživatelů, Manažerské výstupy a vazby na SW pro Felicity management, Sloučení informací z různých zařízení, budov, nebo závodů

KOMUNÁLNÍ SFÉRA

Smart grids, Optimalizace provozu veřejných budov, Motivační program pro správce budov formou porovnání měrných spotřeb

HEALTH CARE

Pro organizace využívající několik objektů najednou existuje velký potenciál úspory nákladů z titulu regulace otopných soustav, ohřevu vody a energetického managementu.

DODAVATELÉ ENERGIÍ

Smart grids, Stabilizace sítí, Chytré řízení nabíjení elektromobilů a elektrokol, Řízení spotřeby domácností v závislosti na ceně energie SPOT, Možnost dodávky hardwaru a softwaru jako OEM

Jednotlivé regulace

Regulace topení

Snížení nákladů na topení a zvýšení teplotního komfortu objektu. Řízení kaskády různých zdrojů podle okamžité ekonomické výhodnosti. Optimalizace provozu podle venkovních a vnitřních podmínek včetně detailních informací o sluneční svitu, větru a podobně, včetně využití předpovědi počasí. Možnost doplnit libovolné ovládací a řídící prvky do stávající soustavy včetně využití bezdrátového přenosu dat s akcentem na bezbateriové, bezúdržbové technologie.

Solární regulace

Sofistikované řízení soustavy zajišťující maximalizaci využitelných solárních zisků. Propracované startovací cykly v závislosti na intenzitě slunečního svitu. Inteligentní přepínání spotřebičů energie podle nastavených priorit v absolutním nebo relativním měřítku.

Regulace kotle

Inteligentní ovládání zdroje podle momentálního stavu soustavy nebo očekávaného vývoje se snahou o udržení co nejnižších teplotních spádů a maximální účinnosti kotle.

Regulace ohřevu vody

Optimalizace procesu ohřevu vody podle potřeb uživatelů, provozu různých zdrojů nebo momentální ceny energie. Vše s ohledem na maximální ekonomickou efektivitu. Pro určité provozy možno navrhovat měkké motivační faktory pro snížení nákladů. Například mírný pokles teploty vody, pokud se hotelový host bude nadměrnou dobu sprchovat.

Regulace klimatizace

Snížení nákladů na udržení teplotního komfortu objektu a snížení zdravotních rizik spojených s nepřiměřeným nastavením. Optimalizace provozu podle venkovních a vnitřních podmínek včetně detailních informací o sluneční svitu, větru a podobně, včetně využití předpovědi počasí. Automatické vyhodnocení ekonomické výhodnosti provozu klimatizačních jednotek pro vytápění. Možnost doplnit libovolné ovládací a řídící prvky do stávající soustavy včetně využití bezdrátového přenosu dat s akcentem na bezbateriové, bezúdržbové technologie

Volně programovatelné regulace

Kvalitní regulátory s možností naprogramování libovolného řídícího algoritmu. Nekonečné možnosti pro programátora, jednoduché, intuitivní, grafické ovládání pro uživatele. Neomezená rozšiřitelnost soustavy. Množství možností síťové komunikace s vlastními perifériemi, nebo zařízeními dalších dodavatelů.

POPTÁVKA

Pro nezávaznou poptávku a kalkulaci pro váš projekt nás kontaktujte, nebo zanechte kontakt na Vás a my se vám ozveme.

 

Jarošovská 840/II, 377 02 Jindřichův Hradec

+420 731 744 188, rozhon@sunpower.cz

Realizované projekty