Regulace a řídící systémy

  • Řešení přímo na míru pro váš objekt
  • Šetří až 35% nákladů na energie
  • Bezdrátové ovládání přes internet
  • Nastavení jednotlivých přístupů pro více osob
  • Možnost připojení příslušenství jiných výrobců

Inteligentní sítě

Inteligentní řízení celé domácnosti či jednotlivých částí - topení, fotovoltaika, kotle, ohřev vody, žaluzie
Smart grids, Optimalizace provozu veřejných budov, Motivační program pro správce budov formou porovnání měrných spotřeb
Odstranění plýtvání plynoucího z neukázněného chování hostů, Jednoduché ovládání pro neodborný personál, Vazba na hotelový rezervační systém

Health Care

Pro organizace využívající několik objektů najednou existuje velký potenciál úspory nákladů z titulu regulace otopných soustav, ohřevu vody a energetického managementu.
Řízení energetických toků, Kompletní statistické údaje, Evidence všech zásahů uživatelů, Manažerské výstupy a vazby na SW pro Felicity management, Sloučení informací z různých zařízení, budov, nebo závodů
Smart grids, Stabilizace sítí, Chytré řízení nabíjení elektromobilů a elektrokol, Řízení spotřeby domácností v závislosti na ceně energie SPOT, Možnost dodávky hardwaru a softwaru jako OEM

Jednotlivé regulace

Regulace topení

Snížení nákladů na topení a zvýšení teplotního komfortu objektu. Řízení kaskády různých zdrojů podle okamžité ekonomické výhodnosti. Optimalizace provozu podle venkovních a vnitřních podmínek včetně detailních informací o sluneční svitu, větru a podobně, včetně využití předpovědi počasí. Možnost doplnit libovolné ovládací a řídící prvky do stávající soustavy včetně využití bezdrátového přenosu dat s akcentem na bezbateriové, bezúdržbové technologie.

Solární regulace

Sofistikované řízení soustavy zajišťující maximalizaci využitelných solárních zisků. Propracované startovací cykly v závislosti na intenzitě slunečního svitu. Inteligentní přepínání spotřebičů energie podle nastavených priorit v absolutním nebo relativním měřítku.

Regulace kotle

Inteligentní ovládání zdroje podle momentálního stavu soustavy nebo očekávaného vývoje se snahou o udržení co nejnižších teplotních spádů a maximální účinnosti kotle.

Regulace ohřevu vody

Optimalizace procesu ohřevu vody podle potřeb uživatelů, provozu různých zdrojů nebo momentální ceny energie. Vše s ohledem na maximální ekonomickou efektivitu. Pro určité provozy možno navrhovat měkké motivační faktory pro snížení nákladů. Například mírný pokles teploty vody, pokud se hotelový host bude nadměrnou dobu sprchovat.

Regulace klimatizace

Snížení nákladů na udržení teplotního komfortu objektu, snížení zdravotních rizik spojených s nepřiměřeným nastavením. Optimalizace provozu podle venkovních a vnitřních podmínek včetně detailních informací o sluneční svitu, větru a podobně, včetně využití předpovědi počasí. Automatické vyhodnocení ekonomické výhodnosti provozu klimatizačních jednotek pro vytápění. Možnost doplnit libovolné ovládací a řídící prvky do stávající soustavy včetně využití bezdrátového přenosu dat s akcentem na bezbateriové, bezúdržbové technologie

Volně programovatelné regulace

Kvalitní regulátory s možností naprogramování libovolného řídícího algoritmu. Nekonečné možnosti pro programátora, jednoduché, intuitivní, grafické ovládání pro uživatele. Neomezená rozšiřitelnost soustavy. Množství možností síťové komunikace s vlastními perifériemi, nebo zařízeními dalších dodavatelů.

Realizované projekty

Pro objekty Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny jsme realizovali dodávku řídícího systému pro předávací stanici z CZT a 11 ekvitermních okruhů v objektu. Pro další snižování nákladů na energie se bude do budoucna systém rozšiřovat o napojení na řízení klimatizačních jednotek a docházkový systém organizace. Systém pak bude na základě údajů o venkovních podmínkách včetně předpovědí počasí rozhodovat podle obsazenosti objektu o nejvýhodnější variantě vytápění. Autonomní regulace bude dále hlásit stavy, kdy dochází ke zbytečnému plýtvání energií, například otevřené okna při spuštěné klimatizaci, nebo provoz systémů po opuštění kanceláří. V plánu je rovněž sjednocení informací z různých objektů s využitím jedinečného serverového řešení a vazba systému na software pro facility management.

Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, Slovenská republika

Pro objekt výstavního a kulturního centra v Dolních Břežanech jsme řešili dodávku řídícího systému pro vytápění a klimatizaci objektu s využitím regulace FUTUS RSS. Regulace je ovládána s pomocí dvou dotykových displejů umístěných v kotelně a v podkrovním přednášecím sále. Díky připojení na internet, může personál měnit režimy provozu s pomocí PC nebo aplikace pro mobilní telefony. Server SUNPOWER dále zajišťuje zasílání varovných hlášení v případě poruchových stavů a možnost provádět úpravy a optimalizace provozu na dálku.

Infocentrum Dolní Březany

Pro nemocnici v Jindřichově Hradci jsme dodávali akumulační nádrž SunSave s objemem 8600 l. ta slouží pro ukládání energie z termického solárního zařízení s plochou 218 m2. pro řízení systému včetně průtokového ohřevu vody jsou použity 2 ks regulátorů UVR1611. Systém průběžně kontroluje hydraulické vyvážení kolektorového pole. S ohledem na bezpečnost provozu je přístup na zařízení možný pouze z lokální počítačové sítě.

Nemocnice Jindřichův Hradec

Řídící systém FUTUS RSS v provozovně firmy Těšínské jatky řídí soustavu ohřevu vody a vytápění a monitoruje provoz kogenerační jednotky. Systém je připraven na rozšíření v oblasti hlídání čtvrthodinového maxima.

Těšínské jatky

Na zámku v Blatné, který je v soukromém držení rodu Svobodní pánové Hildprandtové z Ottenhausen jsme instalovali řídící systém pro lištové vytápění reprezentačních prostor. Systém sleduje a ukládá údaje o spotřebě v jednotlivých místnostech. Tyto data mají dále sloužit pro projekt sledování vlivu teplot a vlhkosti na chování a energetickou náročnost historických objektů.

Zámek Blatná

Pro nezávaznou poptávku a kalkulaci pro váš projekt nás kontaktujte, nebo zanechte kontakt na Vás a my se vám ozveme.